Witamy na stronie Stowarzyszenia Disclaimer.pl

Poczta elektroniczna jest podstawowym narzędziem, bez którego mało kto mógłby sobie poradzić. Jednak po kilku spektakularnych procesach, zakończonych wielomilionowymi karami, a związanych z zawartością e-maili, przedsiębiorstwa i organizacje są coraz bardziej świadome, że poprzez użytkowanie poczty elektronicznej są potencjalnie narażone na rozmaite kłopoty i rozprawy sądowe.
Jeden ze sposobów minimalizacji ryzyka prawnego to dodawanie zastrzeżeń do każdej wiadomości, która jest wysyłana wewnątrz i na zewnątrz sieci.

’E-maile powinny zostać przygotowane tak, aby były zgodne z warunkami i standardami ustalonymi przez pracodawcę’. – Robin Bynoe, Charles Russell
Solicitors.

Jest faktem, że przez zwyczajne użytkowanie poczty elektronicznej, pracodawca ponosi ryzyko prawne. Ponieważ profilaktyka jest lepsza od leczenia (i z pewnością mniej kosztowna), ważne jest, by podjąć kroki minimalizujące zagrożenie. Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu polityki w zakresie użytkowania poczty elektronicznej i przekazanie go pracownikom. Kolejny krok to wymuszenie i zagwarantowanie przestrzegania ustalonych zasad. Dołączenie zastrzeżeń prawnych do każdej wiadomości zapewni podstawową ochronę przeciw wielu potencjalnym problemom prawnym, powstającym na skutek stosowania poczty elektronicznej. Ponadto, w celu dalszego zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej oraz naruszeń poufności informacji, powinieneś rozważyć zastosowanie narzędzi filtrowania treści, by zablokować nieodpowiednie i niepożądane emaile, poddać kwarantannie niebezpieczne załączniki oraz prowadzić kontrole antywirusową wiadomości.

Jeśli chcesz wiedzieć co to jest zastrzeżenie prawne i przed czym ono chroni, zajrzyj tutaj. Zagłosuj też w anonimowej ankiecie, uzyskane w ten sposób informacje pozwolą nam określić jak bardzo nasze działania są potrzebne oraz, w którą stronę rozwijać Stowrzyszenie.